Info linka: +420 739 039 163

Cenový odhad nemovitosti.

Dědíte nemovitost?

Vypracujeme Vám
cenový odhad nemovitosti.

Jsme profesionály v oboru. Na naše služby se můžete 100% spolehnout. Stejně jako na svého notáře. Již více než 10 let každoročně odhadujeme a obchodujeme stovky nemovitostí, 100% budeme znát i hodnotu nemovitosti ve Vašem dědictví. 

Žádné šifry, dvojsmysly ani skryté významy, posudkem jednoduše získáte reálnou představu o aktuální tržní ceně děděné nemovitosti. Na Vaše požadavky reagujeme v řádu dní, posudek na nemovitost v dědictví pak získáte nejpozději do sedmi dnů od její prohlídky.

Podklad pro další část
dědického řízení.

  • Konkrétní a aktuální cenový odhad nemovitosti
  • Stanovení tržní ceny nemovitosti i porovnávací metodou
  • Komplexní a souhrnné informace o děděné nemovitosti
  • Zaměření nemovitosti, výpis z katastru nem., katastrální mapu
  • Srovnání s obdobnými nemovitostmi na trhu
  • Odborné posouzení technického stavu
  • Profesionální fotodokumentaci
  • Identifikaci rizik při nakládání s nemovitostí, zohlednění výkyvů trhu

Průběh cenového odhadu.

V rámci cenového odhadu za Vás zpracujeme veškeré důležité informace o oceňované nemovitosti do přehledné formy. Získáte analýzu, která jasně definuje aktuální hodnotu nemovitosti na trhu včetně srovnání s obdobnými nemovitostmi. Výsledný dokument můžete použít například jako podklad pro dědické řízení či darování nemovitosti.

Formulář cenový odhad

Zadejte informace o vaší nemovitosti a my vám vyhotovíme konkrétní cenový odhad nemovitosti.

Co obsahuje cenový odhad.

Identikifační údaje zúčastněných stran

Souhrnné informace o nemovitosti

Profesionální fotodokumentace nemovitosti

Detailní zaměření laserem a půdorys

Srovnání s podobnými nemovitostmi na trhu

Konkrétní cenový odhad

Identifikace rizik při prodeji

Následně vám pomůžeme nemovitost prodat

Profesionální přístup makléře