Info linka: +420 739 039 163

Corporate services 

Spolupráce mezi DHL a General reality 

Spolupráce DHL a GENERAL REALITY a.s. probíhá od počátku roku 2009. Důvodem k hledání partnera v oblasti zajištění bydlení zaměstnanců DHL byla výrazná časová náročnost a nemožnost specializovat se na tuto činnost v rámci stávajícího HR týmu.

Cílem je poskytnout zahraničním zaměstnancům, kteří do DHL přichází pracovat z celého světa, co nejlepší pracovní podmínky. Bezproblémové vyřešení otázky bydlení je pro jejich příchod včetně rodinných příslušníků, v tomto směru klíčové.

Spolupráce s GENERAL REALITY neprobíhá jen na úrovni zajištění bydlení a následného servisu pro ubytované zaměstnance. Za HR tým je klíčovým parametrem i značné zjednodušení celé administrativy (jedna faktura, jeden výkaz za celou společnost). Primární a v otázce navázání spolupráce klíčový požadavek DHL, bylo i zajištění reálného snížení nákladů na řešení této problematiky.

Příchozími zaměstnanci jsou velmi pozitivně hodnocené i tzv. „Orientation trips“, kdy je o rodinu, při výběru bydlení, postaráno od příletu na letiště, přes zajištění ubytování, programu, obhlídky nemovitostí, až po seznámení s okolím, dopravní dostupností i samotnou Prahou.