Info linka: +420 739 039 163

Informační povinnost zprostředkovatele

Počínaje 1.prosincem 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č.257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru ("ZUS") ukládájící níže uvedenou informační povinnost.

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU:

GENERAL REALITY a.s.

Václavské náměstí 807/64

110 00 Praha 1

IČ: 27430332, DIČ: CZ27430332

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10581

Vázaný zástupce:

Luboš Urban, obchodní ředitel

Tel: 608 965 431; e-mail: lubos.urban@general-reality.cz

Kristýna Parradová, hypoteční specialista

Tel: 702 032 798; e-mail: kristyna.parradova@general-finance.cz

Zastoupení poskytovatelé úvěru:

GENERAL REALITY a.s. na základě Smlouvy o obchodním zastoupení dle § 2483 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zprostředkovává spotřebitelské úvěry poskytované těmito bankami/ stavebními spořitelnami:

 • MONETA Money Bank, a.s.  (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 5403) - Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4‑Michle, IČ: 25672720 
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 3608) - Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4‑Michle, IČ: 64948242
   
 • Equa bank, a.s.  (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830) - Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
 • Česká spořitelna, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1171) - Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 44, IČ: 45244782
 • Komerční banka, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1360) - Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 27430332
 • Hypoteční banka, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 3511) - Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 13584324
 • Československá obchodní banka, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46) - Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350
 • Raiffeisenbank a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 2051) - Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 2281) -Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČ: 60192852

VÝŠE ODMĚNY A PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ

Výše odměny, kterou má zprostředkovatel od poskytovatele úvěru obdržet je stanovená Smlouvou

o zprostředkování a u jednotlivých poskytovatelů se liší. Skutečná částka bude uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle §94.

Spotřebitel (klient) je oprávněn vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel zprostředkovává.

Zprostředkovatel nesmí pobírat odměnu současně od spotřebitele (klienta) i poskytovatele nebo třetí osoby. Zprostředkování úvěru nesmí být svázáno s jakoukoliv doplňkovou službou.

Pravidla odměňování vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele nejsou motivována na splnění prodejního cíle vůči konkrétnímu poskytovateli.

POSKYTOVÁNÍ RADY DLE § 85 ZÁKONA 257/2016 Sb. O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

General Reality a.s. neposkytuje zákazníkům poradenské služby ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

General Reality a.s. nedoporučuje konkrétní hypoteční úvěr ani konkrétního poskytovatele. Na základě odpovědí spotřebitele (klienta) při prováděné analýze potřeb, poskytuje informace pro spotřebitelovo (klientovo) samostatné rozhodnutí.

STÍŽNOSTI

Máte-li stížnost, kontaktujte General Reality a.s., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, nebo na tel.: +420 233 344 810, anebo prostřednictvím e-mailu: stiznosti@general-reality.cz

Maximální lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů od předání všech podkladů, na jejichž základě je možno o reklamaci rozhodnout.

Pokud stížnost interně nevyřešíme, pak lze tyto spory řešit i mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra podle příslušného právního předpisu. Kontakt na Finančního arbitra: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1; tel.: 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz .

ORGÁN DOHLEDU

Dohled nad zprostředkovatelem vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz .