Info linka: +420 739 039 163

Služba P.E.S.,
od General Reality při zajištění prodeje Vaší nemovitosti.

Co je to P.E.S.?

Rozsah služby:

1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE

a) konzultace, vyhodnocení a nastavení správné prodejní strategie nemovitosti s ohledem na potřeby prodávajícího, zahrnující mimo jiné především nastavení prodejní ceny nemovitosti reflektující aktuální poptávku po nemovitostech podobného typu,

b) zajištění profesionální prezentace nemovitosti:

 1. zhotovení fotografií nemovitosti speciálním, širokoúhlým fotoaparátem
 2. vytvoření komplexního, marketingově uceleného popisu nemovitosti se specifiky dané nemovitosti a vyzdvižením jejích pozitiv
 3. vytvoření plánku nemovitosti

c) zajištění propagace (inzerce) nemovitosti na stěžejních realitních serverech (sreality.cz, reality.cz, realitymix.cz a cca. dalších 15 realitních serverech s možností překladu inzerátu nemovitosti do anglického a ruského jazyka

d) zajištění tištěné inzerce nemovitosti na vývěskách a nástěnkách společnosti

e) zajištění prezentace nemovitosti na webu se zahraničním přesahem

f) oslovení potenciálních klientů vedených v interní databázi zajišťovatele, tzv. formou podpultové nabídky

g) zhotovení reklamního banneru „na prodej“ a umístění na nemovitost

h) klientský přístup do informačního systému PIKE

2. REALIZAČNÍ FÁZE

a) zřízení klientského přístupu do klientské zóny, kde jsou přehledně prezentovány všechny zásadní informace ohledně prodeje nemovitosti, jakými jsou zejména:

  • prezentace inzerce nemovitosti na internetu včetně odkazu na realitní servery
  • prezentace inzerce v tištěné podobě (letáky, nástěnky, plachta …)
  • počet oslovených zájemců
  • počet vyřízených telefonátů, aktivity
  • počet uskutečněných prohlídek
  • výstupy a zpětná vazba z prohlídek a průběh komunikace s oslovenými zájemci
  • archivace všech učiněných finančních nabídek na koupi
  • archivace dokumentů, které lze kdykoliv online stáhnou (např. rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, dokumenty z katastru nemovitostí, potvrzení z bytového družstva, SVJ, nájemní smlouvy, usnesení soudu, atd…)

b) pravidelná telefonická zpětná vazba, tzv. reporting o průběhu prodeje nemovitosti, včetně zpětné vazby vztahující se k jednotlivým potenciálním poptávajícím zájemcům i zájemcům, kteří se osobně zúčastnili prohlídek nemovitosti

c) zajištění prohlídek nemovitosti s potencionálními zájemci o koupi nemovitosti, vždy za účasti makléře, možno i v nestandardních časech a o víkendu

d) výběr vhodného kupujícího a v případě platby hypotečním úvěrem jeho podrobný screening, zda je pro poskytovatele úvěru dostatečně bonitní (GENERAL Finanční služby)

e) zajištění závazné blokace nemovitosti ze strany kupujícího – složení finanční rezervační jistiny ke koupi nemovitosti,

f) zajištění převodu vlastnického práva k nemovitosti, zahrnující:

  • návrhy smluvní dokumentace (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o advokátní úschově, návrh na vklad do KN a případně další související listiny),
  • zajištění uzavření smluvních dokumentů vč. řešení a zapracování případných připomínek smluvních stran
  • zajištění depozitní formy úschovy kupní ceny u advokáta, formou advokátní úschovy u Mgr. Jany Pecinové, advokáta
  • komunikace s právními zástupci smluvních stran
  • komunikace s poskytovatelem úvěru (bankou) kupujícího
  • zajištění výpisů z katastru nemovitostí, ověřování podpisů
  • zajištění podání návrhů na vklad zástavního a vlastnického práva k příslušnému katastru nemovitostí (včetně úhrady kolků za podání)
  • monitoring průběhu vkladu zástavního a vlastnického práva do KN a informování smluvních stran o tomto průběhu až po provedení vkladu zástavního a vlastnického práva do KN
  • veškerý výše uvedený právní servis je zajišťován advokátem s dlouholetou praxí realitního práva, který je pojištěný a je členem ČAK

3. DOKONČOVACÍ FÁZE

a) zajištění protokolárního předání nemovitosti kupujícímu

b) zajištění převodů energií ze zájemce na kupujícího

1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE

a) konzultace, vyhodnocení a nastavení správné prodejní strategie nemovitosti s ohledem na potřeby prodávajícího, zahrnující mimo jiné především nastavení prodejní ceny nemovitosti reflektující aktuální poptávku po nemovitostech podobného typu,

b) zajištění profesionální prezentace nemovitosti:

 1. zhotovení fotografií nemovitosti speciálním, širokoúhlým fotoaparátem
 2. vytvoření komplexního, marketingově uceleného popisu nemovitosti se specifiky dané nemovitosti a vyzdvižením jejích pozitiv
 3. vytvoření plánku nemovitosti

c) zajištění propagace (inzerce) nemovitosti na stěžejních realitních serverech (sreality.cz, reality.cz, realitymix.cz a cca. dalších 15 realitních serverech s možností překladu inzerátu nemovitosti do anglického a ruského jazyka

d) zajištění tištěné inzerce nemovitosti na vývěskách a nástěnkách společnosti

e) zajištění prezentace nemovitosti na webu se zahraničním přesahem

f) oslovení potenciálních klientů vedených v interní databázi zajišťovatele, tzv. formou podpultové nabídky

g) zhotovení reklamního banneru „na prodej“ a umístění na nemovitost

h) klientský přístup do informačního systému PIKE

2. REALIZAČNÍ FÁZE

a) zřízení klientského přístupu do klientské zóny, kde jsou přehledně prezentovány všechny zásadní informace ohledně prodeje nemovitosti, jakými jsou zejména:

  • prezentace inzerce nemovitosti na internetu včetně odkazu na realitní servery
  • prezentace inzerce v tištěné podobě (letáky, nástěnky, plachta …)
  • počet oslovených zájemců
  • počet vyřízených telefonátů, aktivity
  • počet uskutečněných prohlídek
  • výstupy a zpětná vazba z prohlídek a průběh komunikace s oslovenými zájemci
  • archivace všech učiněných finančních nabídek na koupi
  • archivace dokumentů, které lze kdykoliv online stáhnou (např. rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, dokumenty z katastru nemovitostí, potvrzení z bytového družstva, SVJ, nájemní smlouvy, usnesení soudu, atd…)

b) pravidelná telefonická zpětná vazba, tzv. reporting o průběhu prodeje nemovitosti, včetně zpětné vazby vztahující se k jednotlivým potenciálním poptávajícím zájemcům i zájemcům, kteří se osobně zúčastnili prohlídek nemovitosti

c) zajištění prohlídek nemovitosti s potencionálními zájemci o koupi nemovitosti, vždy za účasti makléře, možno i v nestandardních časech a o víkendu

d) výběr vhodného kupujícího a v případě platby hypotečním úvěrem jeho podrobný screening, zda je pro poskytovatele úvěru dostatečně bonitní (GENERAL Finanční služby)

e) zajištění závazné blokace nemovitosti ze strany kupujícího – složení finanční rezervační jistiny ke koupi nemovitosti,

f) zajištění převodu vlastnického práva k nemovitosti, zahrnující:

  • návrhy smluvní dokumentace (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o advokátní úschově, návrh na vklad do KN a případně další související listiny),
  • zajištění uzavření smluvních dokumentů vč. řešení a zapracování případných připomínek smluvních stran
  • zajištění depozitní formy úschovy kupní ceny u advokáta, formou advokátní úschovy u Mgr. Jany Pecinové, advokáta
  • komunikace s právními zástupci smluvních stran
  • komunikace s poskytovatelem úvěru (bankou) kupujícího
  • zajištění výpisů z katastru nemovitostí, ověřování podpisů
  • zajištění podání návrhů na vklad zástavního a vlastnického práva k příslušnému katastru nemovitostí (včetně úhrady kolků za podání)
  • monitoring průběhu vkladu zástavního a vlastnického práva do KN a informování smluvních stran o tomto průběhu až po provedení vkladu zástavního a vlastnického práva do KN
  • veškerý výše uvedený právní servis je zajišťován advokátem s dlouholetou praxí realitního práva, který je pojištěný a je členem ČAK

3. DOKONČOVACÍ FÁZE

a) zajištění protokolárního předání nemovitosti kupujícímu

b) zajištění převodů energií ze zájemce na kupujícího

1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE

a) konzultace, vyhodnocení a nastavení správné prodejní strategie nemovitosti s ohledem na potřeby prodávajícího, zahrnující mimo jiné především nastavení prodejní ceny nemovitosti reflektující aktuální poptávku po nemovitostech podobného typu,

b) zajištění profesionální prezentace nemovitosti:

 1. zhotovení fotografií nemovitosti speciálním, širokoúhlým fotoaparátem
 2. vytvoření komplexního, marketingově uceleného popisu nemovitosti se specifiky dané nemovitosti a vyzdvižením jejích pozitiv
 3. vytvoření plánku nemovitosti

c) zajištění propagace (inzerce) nemovitosti na stěžejních realitních serverech (sreality.cz, reality.cz, realitymix.cz a cca. dalších 15 realitních serverech s možností překladu inzerátu nemovitosti do anglického a ruského jazyka

d) zajištění tištěné inzerce nemovitosti na vývěskách a nástěnkách společnosti

e) zajištění prezentace nemovitosti na webu se zahraničním přesahem

f) oslovení potenciálních klientů vedených v interní databázi zajišťovatele, tzv. formou podpultové nabídky

g) zhotovení reklamního banneru „na prodej“ a umístění na nemovitost

h) klientský přístup do informačního systému PIKE

2. REALIZAČNÍ FÁZE

a) zřízení klientského přístupu do klientské zóny, kde jsou přehledně prezentovány všechny zásadní informace ohledně prodeje nemovitosti, jakými jsou zejména:

  • prezentace inzerce nemovitosti na internetu včetně odkazu na realitní servery
  • prezentace inzerce v tištěné podobě (letáky, nástěnky, plachta …)
  • počet oslovených zájemců
  • počet vyřízených telefonátů, aktivity
  • počet uskutečněných prohlídek
  • výstupy a zpětná vazba z prohlídek a průběh komunikace s oslovenými zájemci
  • archivace všech učiněných finančních nabídek na koupi
  • archivace dokumentů, které lze kdykoliv online stáhnou (např. rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, dokumenty z katastru nemovitostí, potvrzení z bytového družstva, SVJ, nájemní smlouvy, usnesení soudu, atd…)

b) pravidelná telefonická zpětná vazba, tzv. reporting o průběhu prodeje nemovitosti, včetně zpětné vazby vztahující se k jednotlivým potenciálním poptávajícím zájemcům i zájemcům, kteří se osobně zúčastnili prohlídek nemovitosti

c) zajištění prohlídek nemovitosti s potencionálními zájemci o koupi nemovitosti, vždy za účasti makléře, možno i v nestandardních časech a o víkendu

d) výběr vhodného kupujícího a v případě platby hypotečním úvěrem jeho podrobný screening, zda je pro poskytovatele úvěru dostatečně bonitní (GENERAL Finanční služby)

e) zajištění závazné blokace nemovitosti ze strany kupujícího – složení finanční rezervační jistiny ke koupi nemovitosti,

f) zajištění převodu vlastnického práva k nemovitosti, zahrnující:

  • návrhy smluvní dokumentace (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o advokátní úschově, návrh na vklad do KN a případně další související listiny),
  • zajištění uzavření smluvních dokumentů vč. řešení a zapracování případných připomínek smluvních stran
  • zajištění depozitní formy úschovy kupní ceny u advokáta, formou advokátní úschovy u Mgr. Jany Pecinové, advokáta
  • komunikace s právními zástupci smluvních stran
  • komunikace s poskytovatelem úvěru (bankou) kupujícího
  • zajištění výpisů z katastru nemovitostí, ověřování podpisů
  • zajištění podání návrhů na vklad zástavního a vlastnického práva k příslušnému katastru nemovitostí (včetně úhrady kolků za podání)
  • monitoring průběhu vkladu zástavního a vlastnického práva do KN a informování smluvních stran o tomto průběhu až po provedení vkladu zástavního a vlastnického práva do KN
  • veškerý výše uvedený právní servis je zajišťován advokátem s dlouholetou praxí realitního práva, který je pojištěný a je členem ČAK

3. DOKONČOVACÍ FÁZE

a) zajištění protokolárního předání nemovitosti kupujícímu

b) zajištění převodů energií ze zájemce na kupujícího

Chcit zažít změnu.

Za každým naším projektem je skupina lidí ochotných věnovat svůj čas a obchodní talent, každodenně zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a podílet se na Vašem úspěchu.